• Українська
  • English
  • Polski

ul. Czernecza Góra 1, 79014 Lwów

+380322712105

+380685259185

Muzeum jest otwarty od 09.00 do 20.00

Ekspozycje interierów można zobaczyć:

od Środy do Niedzieli

Ekspozycja interierów jest zamknięta

w Poniedziałek – Wtorek

Cena biletu: Dorośli – 30 hrn, Dzieci – 20 hrn

Więcej ...

Informacje o działalności naukowej w Muzeum

Muzeum architektury ludowej i życia codziennego jest instytucją naukowo-badawczą i kulturalno-oświatową. Przeznaczenie Muzeum polega na badaniu, konserwacji i wykorzystaniu pamiątek architektury, elementów życia codziennego, odkrywać materialną i duchowną kulturę narodu ukraińskiego.

Nasz Muzeum posiada drugie miejsce w Ukrainie za rozmiarem i znaczeniem po Muzeum architektury ludowej i życia codziennego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy. Muzeum posiada pamiątki architektury narodowej i eksponaty – rzeczy życia codziennego i sztuki ludowej nabyte we wszystkich obwodach Zachodniej Ukrainy od 1966 roku. Na dzień dzisiejszy ekspozycja Muzeum obejmuje 107 obiektów architektury narodowej, w tym największy na świecie zbiór pamiątek architektury religijnej, który obejmuje 6 cerkwi. W składowani znajduje się około 21 tysięcy artykuły gospodarstwa domowego i dzieła sztuki (122 unikalne książki drukowane).

Eksperci ciągle pracują na naukowe uzasadnienie przeniesienia nowych eksponatów na terytorium Muzeum.

W ciągu ostatnich lat przeprowadzono 7 naukowych ekspedycji w celu poszukiwania i badania pamiątek architektury narodowej. Na podstawie materiałów złożono pisemne sprawozdania, przetworzono paszporty naukowe ustalonych obiektach architektury narodowej. Kupiono 155 artykułów ludowego życia codziennego (odzieży, naczyń, narzędzi i innych).

Naukowcy piszą pracy badawcze, które bronią każdego roku na posiedzeniu rady naukowo-metodycznej. W ciągu dwóch ostatnich lat odbyło się 52 posiedzenia, na 41 z których odbywała się obrona artykułów naukowych i referatów.

Także naukowcy Muzeum aktywnie uczestniczą w konferencjach naukowych i seminariach we Lwowie i innych miastach Ukrainy (26 prezentacji raportów w ciągu 2011-2012). Wszystkie teksty prezentacji nadrukowane w zbiorach naukowych materiałów konferencyjnych.

W ciągu tych lat stworzono 17 katalogów zbiorów muzealnych i ekspozycji, przetworzono 10 broszur. W 2011 roku przygotowano i opublikowano album fotograficzny o Muzeum, napisano scenariusz dla filmu ze zwiedzania Muzeum, który powstał w 2012 roku.

Teraz trwają przygotowania do druku muzealnego czasopisma naukowego „Notatki naukowe” trzecia edycja. 17-19 października 2013 roku miała miejsce pierwsza międzynarodowa konferencja „Problemy konserwacji, reprodukcji i promocji dziedzictwa historyczno-kulturowego w kontekście skansenu”.

Muzeum aktywnie współpracuje z UNESCO i skansenem Maihaugen w m. Lillehammer (Norwegia) w sprawie realizacji naukowo-oświatowych programów (organizacja seminariów naukowych, ekspozycji, doradztwo naukowe, wymiana doświadczeń).

W ciągu 2011-2012 lat i pierwszego semestru 2013 pracownicy Muzeum zorganizowali 56 ekspozycji. Dwie z nich zostały przeprowadzone poza terytorium Muzeum (m. Użgorod i m. Lillehammer, Norwegia).

Oprócz tego Muzeum organizuję święta i festiwale. Za ostatnie 3 lata przeprowadzono 25 wydarzeń masowych (19 z nich – to wyłącznie muzealne). Bardzo popularne wśród odwiedzających są warsztaty, które prowadzą, oprócz naukowców, rzemieślnicy krajowi.

Naukowcy Muzeum aktywnie działają na rzecz promowania najlepszych przykładów ukraińskiej kultury narodowej, co znaczy, że prowadzą wykłady w instytucjach edukacyjnych, w radiu i telewizji.

Muzeum został bazą treningową dla Lwowskich instytucji sztuki (Akademia Sztuk Pięknych, Wyższa Szkoła Rękodzieła i Rzemiosła Artystycznego imienia I. Trusza), Narodowego Uniwersytetu imienia I. Franki (wydział historii, geografii i filologii), Narodowego Uniwersytetu „Politechnika Lwowska”, Lwowskiego Uniwersytetu Leśnictwa i innych. Fundusze Muzeum zostały podstawą do napisania licznych prac magisterskich i doktorskich, a naukowcy Muzeum występują jako konsultanci.

W północno-wschodniej części starożytnego Lwowa, blisko Wysokiego zamku w malowniczym parku „Gaj Szewczenki”, znajduje się jedna z największych pereł miasta – Muzeum architektury ludowej i życia codziennego we Lwowie. Stworzony na etnograficznej zasadzie w 1971 roku, Muzeum został powołany do poratunku zabytków architektury, artykułów sprzętu domowego i przedmiotów sztuki ludowej wszystkich historyczno-etnograficznych grup Zachodniej Ukrainy, które zostały sformowane w końcu XIX – na początku XX stulecia. (Wśród tych grup znajduje się Bojkiwszczyna, Łemkowszczyzna, Huculszczyzna, Wołyń, Podillja, Polissja, Bukowina, Pokuttja, Zakarpattja, Lwowszczyzna). Każdej grupie poświęcony jest oddzielny sektor – taka mikro wioska, w której obok budynków mieszkalnych znajdują się pomieszczenia gospodarcze, przemysłowe, sakralne. Każdy budynek ma odpowiedni interier który pomaga w reprodukcji trybu życia, pracy i odpoczynku mieszkańców zachodnio-ukraińskiej wioski końca XIX – początku XX stulecia. Dziś lwowski skansen jest jednym z największych muzea pod odkrytym niebem w Europie. Na terytorium, który równa się 50 ha, odtworzone są 150 pamiątek ludowej drewnianej architektury. Najstarsze budynki były zbudowane w 1749 (cerkiew z wioski Krywka), 1792, 1812, 1846, 1860 latach, gospodarczo-przemysłowe pomieszczenia (młyn wodny, wiatrak, folusznictwo, tartak, kuźnia, olejarnia ). Przedstawione zostały tutaj także budynki i pomieszczenia, które charakteryzują karpatską lakową gospodarkę i leśne rzemiosło.

Bardzo bogate są składowania w muzeum. W nich zostało zebrano około 22 tysięcy eksponatów. Są to kolekcję odzieży i tkanin, mebli, instrumentów muzycznych, ceramiki, ozdobieni, ikon, wyrobów kościelnych. Tutaj znajdują się unikalna kolekcja 120 eksponatów, przedstawiona zbiorem rękopisów i starych druków. Muzeum został jednym z najbardziej lubionych miejsc odpoczynku dla mieszkańców Lwowa i gości miasta. Odbywają się tu …, festiwale muzyki ludowej, organizowane są występy … ludowych. W halach wystawkowych można się zapoznać z dziełami sztuki ludu ukraińskiego i eksponatami … Za czas istnienia – a to ponad 40 lat – muzea odwiedziło ponad 3 mln turystów z różnych końców świata. Każdego roku go odwiedza około 300 tysięcy turystów.