Шановні колеги!

Музей народної архітектури і побуту у Львові імені Климентія Шептицького запрошує Вас взяти участь у ІV Міжнародній науково-практичній конференції «Персоналії. Традиції. Поступ», яка присвячена 50-річчю нашої установи та відбудеться 18-19 вересня 2021 року. 

Під час конференції працюватимуть такі секції:

  1. Особистості в музейній історії
  2. Збереження традиційної народної культури 
  3. Інституційний розвиток та новітні методи музейної роботи 

 

Для участі у конференції просимо заповнити заявку до 15 червня 2021 (https://forms.gle/SjQyErYwDwLvvePE7). Текст доповіді потрібно відправити на електронну адресу до 15 липня 2021 року, у графі «тема» ввести «Доповідь, прізвище автора, 2021». У назві файлу з текстом доповіді необхідно вказати прізвища авторів, наприклад petrus_dopovid.doc.

Email: [email protected]. Тел.: (068) 525-91-85, (032) 275-03-05.

Робочі мови конференції: українська, англійська, польська. Доповіді можливі мовою доповідача. 

Початок реєстрації:  о 9.00,  18 вересня 2021 року.

Пленарне засідання: о 10.15,  18 вересня 2021 року.

Організаційний внесок: 100 грн (під час реєстрації).

Участь у конференції за рахунок установи, що відряджає. Обід під час конференції коштом організаторів.

За матеріалами конференції заплановано видання наукового збірника. 

Вимоги до оформлення статті: обсяг роботи – від 8 до 12 сторінок тексту, текст – набраний у редакторі Microsoft Word, шрифт Times New Roman, кегель 14, розширення doc або docx, інтервал між рядками 1,5, відступ абзацу – 1 см, поля: зліва – 3 см, справа – 1,5 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см. Вгорі справа – ім’я та прізвище автора, нижче – назва міста й установи. Після назви установи, через рядок, перед заголовком статті, біля лівого краю подається шифр УДК. Через рядок назва доповіді – посередині великими літерами, шрифт жирний. Після відступу в один рядок, з абзацу, перед самою статтею курсивом подати анотацію українською мовою (3-4 речення) та ключові слова (5-7 термінів) – вирівнювання за шириною. У кінці статті, через рядок, курсивом подати ім’я, прізвище автора, нижче назву міста і установи латинською абеткою (відповідно до правил транслітерації затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 р. N 55 (зі змінами)) – вирівнювання за правим краєм. Нижче англійською назву  статті – посередині, великими літерами, курсивом, шрифт жирний. Після цього, з абзацу, анотацію та ключові слова англійською мовою, теж курсив – вирівнювання за шириною. Покликання на літературу та джерела подаються посторінково, при цьому слід використовувати інструменти програми Microsoft Word для вставлення виносок та їх автоматичну нумерацію. Зразок бібліографічного опису подано нижче. Ілюстрації слід нумерувати згідно з їх порядком у тексті. Підписи до ілюстрацій додаються на окремому листі. Ілюстрації подаються окремими файлами. 

Матеріали, що не відповідають зазначеним вимогам і термінам, розглядатися не будуть.

Редакційна колегія не несе відповідальності за науковий зміст статей і помилки, допущені авторами, та залишає за собою право відхилення матеріалів з виразними редакційно-стилістичними недоліками і тих, що надійшли після вказаного терміну.

 

  1. B. Зважаючи на складну та непередбачувану ситуацію із поширенням вірусу COVID-19 у програмі конференції можливі зміни. 

 

 Для участі у конференції просимо заповнити заявку до 1 червня 2021 за посиланям https://forms.gle/SjQyErYwDwLvvePE7

чи просканувавши цей QR код